Net als vorig jaar in Nieuwveen gebeurde , willen we dat nu in Zevenhoven doen.

Een Woord- en Communieviering met na afloop oliebollen eten en bisschopswijn drinken om 2017 feestelijk uit te luiden.

U mag het alvast noteren in uw agenda; Oudejaarsviering op zondag 31 december om 19.00 uur in de Johannes de Doper kerk in Zevenhoven.

Hopelijk komt u met velen.