Via bijgaande link vindt u de misintenties voor de maanden december en januari. Voor het opgeven van misintenties kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.