“We zijn dankbaar als bisdom dat we opnieuw in ons midden twee mannen tot diaken mogen wijden. Een van hen is hier om diaken te worden en het permanent te blijven, de ander om later priester te worden met een diaconaal hart.” Zo opent Mgr. Van den Hende zijn homilie op zaterdag 18 november in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De bisschop wijdt deze dag Daan Huntjens (29) en Peter Winnubst (51) tot diaken. Voor Daan is het een stap op weg naar de priesterwijding. Peter wordt permanent diaken. Lees meer…>>>