Voor het uitvoeren van noodhulp aan inwoners van Nieuwkoop is veel geld nodig.

De gezamenlijke kerken in Nieuwkoop dragen financieel bij aan het Noodfonds , maar wij kunnen alle hulp gebruiken.

Als u ons financieel wilt steunen dan ontvangen wij uw bijdrage graag op,

IBAN Nr.  NL04 RBRB 0955 982 782

De oprichting van de Stichting Noodfonds Nieuwkoop O.N.E. is een samenwerking van de onderstaande kerken. Overige kerken uit de gemeente Nieuwkoop zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het noodfonds.

  • Christelijk Gereformeerde kerk
  • Evangelische gemeente De Brug
  • PKN Nieuwkoop (Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente)
  • Remonstrantse gemeente
  • Rooms Katholieke kerk

Missie

Als gezamenlijke kerken in Nieuwkoop klaar staan voor de medemens in nood uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. We willen er zijn voor alle inwoners van de burgerlijke gemeente Nieuwkoop die in een acute noodsituatie verkeren of dreigen te raken. Als voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, bieden wij, binnen onze eigen grenzen, incidenteel materiële en/of immateriële hulp. ‘Helpen waar geen helper is’. Daarnaast leveren wij een bijdrage om bij deze mensen, het leven structureel op orde te brengen.

Visie

Wij willen mensen de helpende hand bieden zodat er iets in hun situatie verbetert.

HULP NODIG, ga naar onze site :

Website, www.noodfondsnieuwkoopone.nl/