We hebben op het ogenblik vier kosters, die allemaal één keer per maand aan de beurt zijn. Het zou fijn zijn als de groep kon uitbreiden met een paar kosters, want hoe groter de groep, hoe makkelijker te organiseren. Het is een mooie taak. Uiteraard krijgt u haarfijn te horen wat er van een koster wordt verwacht en loopt u een paar keer met een ervaren koster mee. U kunt zich opgeven bij Betty Wansink: bettywansinck@12move.nl

BLOEMENGROEP

We willen de bloemengroep gaar op sterkte houden, want net als bij de kosters telt: hoe meer mensen hoe makkelijker het is om te ruilen en in te vallen. Er is een van de dames helaas uitgevallen en we willen die plek graag opvullen. Opgeven bij Rob Aupers: 0172-572140 of rajau@casema.nl

DIRIGENT

Koor Allegro is nog steeds dringend op zoek naar een vaste dirigent en organist. Tot nu toe hebben we steeds met invaldirigenten gezongen. Wij willen zo graag verder met ons koor. Heeft u interesse, of weet u iemand, dan kunt u mailen naar koorallegro@gmail.com