Dit jaar wil Adventsactie het werk steunen van de paters Redemptoristen in Congo. Zij hebben een 3 jarige opleiding tot coupeuse opgezet voor jonge, ongeschoolde en alleenstaande tienermoeders tussen de 13 en 23 jaar. De meisjes zijn nauwelijks geschoold, want in arme gezinnen worden zij als eersten van school gehaald. De meisjes leren ook rekenen en taal en een moestuintje aanleggen. De zakelijke kant wordt niet vergeten; aan het eind van de opleiding leren ze boekhouden. Zo hebben zij vooruitzicht op werk en krijgen zij de kans om te voorzien in de basisbehoeften van hun gezin. Hun kinderen zullen gezond blijven en kunnen naar school gaan. De meisjes zijn voorbeeld voor de gemeenschap.

De cursusruimtes, waar de lessen worden gegeven, moeten nog worden opgeknapt. Er zijn hand-  en speciale naaimachines nodig, stoffen, garen en natuurlijk lesmateriaal en leerkrachten .

Uw donaties zullen geheel naar dit project gaan. Zoals u gewend bent, zal er ook na de vieringen worden gecollecteerd.

Werkgroep Adventsactie