Op zaterdag 30 september zijn 41 kinderen uit onze Clara-parochie begonnen aan de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De kinderen komen uit Langeraar, Nieuwveen, Zevenhoven, Leimuiden, Noorden en Nieuwkoop.

Er wordt gewerkt met een nieuw vormselproject dat de inspirerende naam heeft van Vormselkracht.

De eerste bijeenkomsten zijn geweest, en zijn goed verlopen. Het is wel even wennen met zo’n grote groep.

Op 26 oktober was er een bijeenkomst in onze kerk waar bij ook de ouders aanwezig waren.

Die avond werden een aantal vrijwilligers van onze kerk geïnterviewd.

Zij hebben de kinderen verteld over hun werk voor de kerk. Waarom zij dit doen, en wat ze doen.

Onze parochiekern heeft acht deelnemers. Meike en Lars Kuijf, Maarten Hoff, Maaike Wisker, Rimon Efram, Tiësto van Selm, Anne Verlaan en Amber Twilt.

Na een voorbereidings bijeenkomst ‘s middags in de kerk in Zevenhoven hebben zij zich voorgesteld aan iedereen in de viering in de kerk van Nieuwveen op 11 november. Ook ontvingen zij een poster met foto’s waar alle vormelingen op zijn afgebeeld. Deze is opgehangen in de kerk. Wij wensen hen een goede voorbereiding toe.

Werkgroep Vormsel