Tijdens de bisdombedevaart van het bisdom Rotterdam nodigde Mgr. Van den Hende uit tot een Jaar van Gebed. Dit themajaar gaat in op 3 december, de begin van de Advent en het nieuwe kerkelijk jaar.

“De Kerk als een netwerk van liefde tot opbouw van een beschaving van liefde. Dat kan niet zonder gebed, anders wordt het een netwerk los van Christus, een paraplu zonder handvat.” Zo predikte de bisschop van Rotterdam tijdens de chrismamis op 12 april jl. Deze woorden van Van den Hende konden rekenen op veel positieve kritieken waarin veel mensen aangaven grote waarde te hechten aan het gebed. Nadien ontstond het idee om een diocesaan themajaar rond het thema ‘gebed’ aan te kondigen. Lees meer…>>>