In het weekend van 19 november, het weekend van de Diaconie zal er een tweede collecte gehouden worden. Dan ondersteunen wij, de H. Clara en de H. Franciscus parochie het door ons uitgekozen project het hospice huis “Amandi”. Dit hospice huis komt te staan in de gemeente Kaag en Braassem, in Nieuwe Wetering, op de fundering van de basisschool de Meerpaal. In 2018 hopen zij hun deuren te openen en ieder bedrag is welkom.

In dit huis wordt dan palliatieve zorg verleend voor mensen in hun laatste levensfase om  een zo comfortabel mogelijke laatste levensfase te geven, als genezing niet meer mogelijk is. Kortom het wordt een huis met een geborgen en liefdevolle sfeer.

 

Namens de PCI- Zevenhoven