Bijna, bijna zijn alle toegezegde bedragen voor de kerkbalans bijgeschreven op de bankrekening van onze parochiekern. Maar u leest het goed: bijna……    Is het u misschien ontschoten?

Misschien ligt het strookje met het toegezegde bedrag nog ergens op uw bureau en moet u er nog actie op ondernemen. Wilt u uw administratie er eens op naslaan?

U zou er onze penningmeester erg blij mee maken!