Dankzij circa 20 gezinnen uit onze federatie die de koorleden en hun begeleiding gastvrij in hun gezin ontvangen, sluit Dzvinochok (al bekend in onze federatie) haar jubileumtournee ter ere van het 50-jarig bestaan af met een concert in de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nieuwkoop (zaterdag 11 november 20:00 uur) en in de Mariakerk in Roelofarendsveen (zondag 12 november 15:00 uur). Beide kerken zijn een half uur voor aanvang open voor publiek.

Het concertprogramma omvat ’s werelds beste kerkmuziek vanaf de Barokperiode tot heden, als ook een niet minder indrukwekkend scala van binnenlandse liturgie. Werken van Bach en Bortnyansky, Rachmaninoff en Händel. In het tweede deel van het concert zal een verscheidenheid van Oekraïense volksliederen de revue passeren. Een kleine impressie en meer informatie vindt u via de websites www.dzvinochok.nl

De koorschool bestaat uit circa 250 jongens en jonge mannen en wordt geleid door een team van 8 docenten. Het koor ontvangt in eigen land geen overheidsgelden of subsidie. Voor hun voortbestaan en de bekostiging van hun tournees, zijn zij dan ook volledig afhankelijk van de opbrengsten van hun concerten. Alle opbrengsten van de Nederlandse tournee komen volledig ten goede van het koor.

De toegang van de concerten is weliswaar gratis, maar uw gulle gift na afloop of de aanschaf van één van hun cd’s wordt dan ook zeer gewaardeerd!

Mag het koor rekenen op uw aanwezigheid?

(Hartelijke muzikale groet)

Ingrid van Rijn,Regiocoördinator Dzvinochok