Dit jaar vieren we Allerzielen in de Mariakerk op woensdag 1 november om 19.00 uur m.m.v. het Emanuelkoor en in de Petruskerk op donderdag 2 november m.m.v. Cadans. Voorganger in beide vieringen is pastoor Glas.

Aansluitend aan de vieringen zullen de graven gezegend worden. Na de viering in de Petruskerk komen we samen op het kerkhof voor Allerzielen in het Licht. Het kerkhof wordt daar weer mooi verlicht met kaarsen en u kunt er o.a. luisteren naar muziek, gedichten lezen en in een van de mortuariakamers zal een stilteruimte zijn waar u zich, als u dit wilt, even kunt terugtrekken.

Iedereen die het afgelopen jaar een dierbare heeft verloren, krijgt nog een uitnodiging. Die zal gestuurd worden naar de bij ons bekende contactpersoon.

Werkgroep Allerzielen/Allerzielen in het licht