Een van de belangrijkste taken van de PCI is hulp bieden waar dat gevraagd wordt. Naast individuele ondersteuning biedt de PCI ook hulp aan maatschappelijke initiatieven. Een goed voorbeeld is het Weekend van de Diaconie dat op 18 en 19 november gehouden wordt. In de kerken van de Clara- en Franciscusparochie vraagt de PCI dan speciale aandacht voor een bijzonder project: de oprichting van hospice Amandi in Nieuwe Wetering.

U kent natuurlijk het hospice in Nieuwkoop. Al jaren bieden de bijna-thuis-huizen in Nederland aan vele mensen een liefdevolle laatste levensfase. Iedereen die weet dat zijn of haar leven ten einde loopt, mag gebruik maken van de heel speciale zorg die in de hospices verleend wordt. Het is aangrijpend als je meemaakt dat iemand op een waardige manier afscheid van het leven kan en mag nemen. Op vele nabestaanden maakt de aandacht die in een hospice gegeven wordt dan ook een onuitwisbare indruk.

De meeste hospices zijn klein, er zijn niet altijd voldoende plaatsen. In Nieuwe Wetering wordt hard gewerkt aan het openen van een nieuw hospice. Daarvoor is veel geld nodig. De PCI wil graag bijdragen aan het tot stand komen van dit bijna-thuis-huis. In de viering in het Weekend van de Diaconie vraagt zij u tijdens de deurcollecte om een gift, een bijdrage níet voor de PCI maar voor hospice Amandi. De opbrengst van deze collecte wordt door de PCI verdubbeld. Geef dus gúl, elke euro van u wordt twee euro voor Amandi.

door: PCI parochie Langeraar