Het Vormselproject genaamd Vormselkracht is van start gegaan.

Totaal zijn er 40 kinderen die uit Langeraar, Leimuiden, Noorden, Nieuwveen, Zevenhoven en Nieuwkoop.

Vanuit Nieuwkoop doen er 8 vormelingen mee.

Dit project bestaat uit 10 bijeenkomsten die plaatsvinden op verschillende locaties en de onderwerpen zijn heel divers.

Wij wensen de vormelingen, hun ouders, de groep Vormselvoorbereiding en Pastor van de Reep een interessante

en fijne tijd toe.