“Gods liefde die ons beweegt, doorgeven in woord en daad“ is het thema van het beleidsplan dat het pastoraal team zaterdag 30 september presenteerde aan het bestuur en de pastoraatgroepen van de federatie.

Sinds 2011 zijn elf kleine parochies in het Groene Hart met elkaar samen gegaan als federatie HH. Clara & Franciscus. Deze twee nieuw ontstane parochies stonden de eerste jaren in het teken van elkaar leren kennen en de krachten bundelen. Nu is het tijd om door middel van een pastoraal beleidsplan federatiebreed de koers voor de komende jaren uit te zetten.

Visie en speerpunten
Het pastoraal beleid is voor de jaren 2017-2021 vastgesteld na het advies van het bestuur en leden van pastoraatgroepen te hebben gehoord. Op basis hiervan stelt het team een jaarwerkplan op, om samen met vrijwilligers en bestuur aan te werken. Met het beleidsplan wil het pastoraal team gestalte geven aan een lerende, vierende, dienende en sprankelende geloofsgemeenschap.

Verdieping en verbinding
In het beleidsplan komt de verdieping van het geloof duidelijk naar voren in de geloofsontmoetingen die binnen de federatie plaatsvinden. Dit kunnen vieringen in de kerk zijn, maar ook daarbuiten in werkgroepen en projecten rondom doop, Eerste Heilige Communie, vormsel en het huwelijk. Er wordt gestreefd om in de beide parochies wekelijks Eucharistievieringen te blijven houden. De parochies zullen de komende jaren een sterkere verbinding met elkaar ondervinden doordat er meer gezamenlijke activiteiten plaatsvinden. Hierbij valt te denken aan minisymposia, adventsacties en missionaire projecten. Ook op het vlak van oecumenische samenwerking zullen activiteiten worden geïnitieerd en voortgezet.

Vereenvoudiging
In het beleidsdocument zijn ook meer praktische zaken opgenomen. Hoe worden de pastoraatsgroepen de komende jaren vormgegeven, hoe kan het pastorale team bijdragen aan het vrijwilligersbeleid, hoe is de samenwerking met andere organisaties in de samenleving en hoe stemmen we de communicatie zo efficiënt mogelijk op elkaar af? In de komende jaren zal, waar mogelijk, worden gestreefd naar een vereenvoudiging van werkzaamheden en organisatie. Dat is mede nodig ter ontlasting van het pastoraal team en vrijwilligers.

Klik HIER om het pastoraal beleidsplan te lezen.