Passion Hoera! Hoera!

Aan onze oproep in de vorige Samenstromen om figuranten te werven voor de fotoshoots van scenes uit het lijdensverhaal werd ruimhartig gehoor gegeven. Een grote groep parochianen en gasten uit andere kernen bleef na de viering op 10 september langer, om ons te helpen bij deze fotoshoot. Samen met de koorleden van Revival en een aantal andere mensen die de belangrijke rollen in het geheel vertolkten werd begonnen met de intocht in Jeruzalem. Er werd driftig gezwaaid met palmtakken bij het naspelen van deze scene. Net zo enthousiast werd er meegedaan bij de scene met Pilatus. Op de vraag wie er vrijgelaten moest worden, wezen de vingers naar Barrabas en werd er luidkeels geroepen. Het moet voor sommige passanten een vreemd gezicht zijn geweest. Zo ook op een later moment, toen we bij onze Lourdesgrot opnamen aan het maken waren.

Mensen die even een kaarsje wilden aansteken, konden vandaag niet terecht in de grot, maar bleven toch even staan kijken wat we daar wel niet aan het doen waren. En het moet een vreemd gezicht geweest zijn, de ‘acteur’ die Jezus verbeeldde, languit op het kruis liggend, met een doornenkroon op het hoofd, helpers eromheen om alles zo goed mogelijk op de foto te krijgen.

Dankzij de medewerking van zovelen hebben we al een groot aantal foto’s kunnen maken, die samen het verhaal gaan vormen.

De Passion 2018 begint vorm te krijgen!! We houden u op de hoogte.