De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, staat sinds 6 juli in de Nederlandse vertaling online. Jongeren tussen 16 en 29 jaar worden opgeroepen de vragenlijst over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping in te vullen. De reacties worden toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld. De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden. Jongeren kunnen via de Nederlandstalige enquête online input leveren voor deze synode.