In het najaar gaat de cursus Jongerenpastoraat van start. Deze is bedoeld voor begeleiders van jongeren en actieve vrijwilligers die in het jongerenpastoraat werken met tieners en jongeren na het vormsel. Zowel zij die al enkele jaren ervaring hebben en hun kennis willen opfrissen, als vrijwilligers die net beginnen, zijn welkom. Met jongerenpastoraat wordt bedoeld het werken met tieners en jongeren na het vormsel.

In de cursus komt onder andere aan de orde:

  • je eigen inspiratie als begeleider,
  • de leefwereld van jongeren,
  • materialen voor jongerenpastoraat en
  • het opzetten van activiteiten voor jongeren.

Het uitwisselen van ervaringen met andere begeleiders vormt een belangrijk onderdeel van de cursus.

Data en tijd: donderdagen 28 september, 12 en 26 oktober en 9 november 2017, 19.30-22.00 uur

Locatie: pastorie H. Theresia van Avila, Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht

Meer informatie en aanmelden?
Neem contact op met het centrale secretariaat van de federatie: 0172-609538, info@rkgroenehart.nl.