grotviering-2017Aan de organisatie heeft het niet gelegen. De viering van Maria ten Hemelopneming bij de Lourdesgrot was zoals elk jaar tot in de puntjes verzorgd. Vanaf half zeven kwam een gestage stroom kerkgangers het pad naast de kerk oplopen. De meesten waren wel gewapend met een paraplu. Jammer genoeg bleek deze echt nodig te zijn. Het was de hele dag prachtig weer geweest, maar vanaf half zeven dreef een donkere wolk over, van waaruit het ruim een half uur flink regende.  Paraplu’s werden opengeklapt, het orgel werd toegedekt met een waterdicht zeil en de gezangen voorafgaand aan de viering werden a capella gezongen en zonder versterking. Toch bleven de meeste mensen moedig zitten. Gelukkig was alleen het begin van de viering aan de natte kant, vanaf de lezing van het Evangelie werd het aangenaam weer. De paraplu’s konden worden ingeklapt, de microfoons werden opengezet en het orgel deed ook weer mee. Het werd toch weer een sfeervolle viering. Mgr. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, geassisteerd door pastor Bosma en diaken van Aarle, hield een mooie verkondiging over Maria, waar de mensen erg van genoten.

Het was een beetje woekeren met de ruimte in de grot, waarin zelfs de misdienaars een plekje tegen de regen vonden, maar doordat iedereen precies wist, wat er van hem of haar werd verwacht, verliep alles toch gladjes. Terecht kregen de misdienaars na afloop van de viering een complimentje voor hun bijdrage. Ze draaien nog niet zo lang mee, maar deden het prima. Met vereende krachten werd alles weer opgeruimd en kon men gaan genieten van een heerlijk kopje koffie en terugkijken op een geslaagde viering, ondanks, of misschien wel dankzij, het zegenende water van boven.

Onze dank gaat uit naar al die vrijwilligers die zich deze dag het vuur uit de schoenen liepen om alles geregeld te krijgen. De dames van de catering zorgden voor een gevulde maag en schonken liters koffie, zodat iedereen met een goed gevoel weer huiswaarts ging. Koster Gerard van den Ham kon na afloop toch wel weer lachen, al gaf hij toe, het wel Spaans benauwd gehad te hebben. Maar, zo zei hij: “Het komt altijd goed!” En zo was het.     Het was goed!