De ziekenzalving is één van de zeven sacramenten die de Heer aan zijn kerk heeft geschonken. Het is geen aankondiging van het laatste uur, zoals sommige mensen denken.  De ziekenzalving is bedoeld ter ondersteuning in die fase van je leven waarvan je kunt zeggen dat het wel de laatste fase is. De lichamen wordt ouder en broos. In de ziekenzalving bidden wij om de H. Geest, de Trooster en Helper, zoals Jezus het ons beloofd heeft.

Op zaterdag 16 september is om 10.30 uur in de H. Adrianuskerk een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dit wordt gevierd met een eucharistieviering.

Wilt u in deze viering ook de ziekenzalving krijgen? Belt u dan met de pastorie 0172-602130. Pastoor Glas en diaken Van Aarle zullen de viering verzorgen. Ook alle andere parochianen zijn welkom om mee te bidden en te vieren. In dit weekend is dit de enige viering in de kerk. U bent van harte welkom.