Gedoopt:

9 juli de heer Jaap Flikweert.

Overleden:

10 juni: Co v.d. Weijden-Brouwer          88 jaar