“Ik vond het bijzonder om mee te maken.”, zei de een. “Weet je, het ontroerde mij.”, zei een ander. Op zondag 9 juli werd een volwassene opgenomen in de kerk. Dhr. Jaap Flikweert ontving in één viering de doop en het vormsel en hij ging voor het eerst ter communie.

Daar was wel wat aan vooraf gegaan. Een aantal maanden daarvoor had hij letterlijk aan de bel van de pastorie getrokken. Hij wilde meer weten over kerk en geloof. Want hij hoopt met zijn Poolse, katholieke vriendin te gaan trouwen. Daarom ging hij steeds meer nadenken over geloof.

Daar zijn we met elkaar over gaan praten. We hebben uit de bijbel gelezen. We zijn gaan oefenen: waar zie ik iets van God in mijn leven? En hoe doe je dat eigenlijk; bidden? We hebben uitdrukkelijk stil gestaan bij leefregels, geloofsbelijdenis en de sacramenten.

Zo kwamen we tot een keuze die tot zijn doop, vormsel en communie geleid heeft. Als volwassene moet je het zelf antwoord geven. Er zijn geen ouders die tijdelijk voor jou geloven. Daarom nam de geloofsbelijdenis ook een grote plaats in. Jaap stond daarbij vooraan. Hij was in het wit gekleed als een variant op de doopsjurk én om uit te drukken dat de doop je tot een nieuw mens maakt, een mens van Christus. En na afloop van de kerk werd hij hartelijk toegezongen door parochianen die zo meteen waarmaakten dat hij in ons midden welkom is.

Wij zijn meer gewend om kinderen op te nemen. De doop is voor een baby, de eerste communie voor schoolkinderen en het vormsel voor tieners. Dat vertedert en is mooi om te zien. Maar een volwassene die ervoor kiest om bij de kerk te willen horen, houdt ons meer een spiegel voor. Het bevestigt onze eigen keuze. En Jaap zelf? Die liet alles over zich heenkomen en vond het heel bijzonder.

Wilt ook u meer weten over geloof en een eventuele opname in de Rooms Katholieke kerk? Doe dan als Jaap; trek aan de bel, stuur een mailtje. Laat het weten!

Heleen v.d. Reep

kopij-samenstromen-09-september-17-bij-artikel-over-doop