Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome. Deze vindt plaats in oktober van dit jaar, in de herfstvakantie. De bedevaart staat in dienst van het streven om te komen tot versterking van een heel concreet netwerk van liefde. De bedevaart heeft dan ook een dubbele doelstelling: het verstevigen van de band met de Wereldkerk en het versterken van de onderlinge band als pelgrims.

Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen mee te gaan op deze reis, wordt naast een reis per touringcar ook een reis per vliegtuig aangeboden.

Inschrijven voor deze bijzondere bedevaart kan tot 15 juli!

Download de folder.

Zie ook de agenda.

Voor al uw praktische vragen kunt u terecht bij VNB:

I. www.vnb.nl
T. 073 – 6818111
E. info@vnb.nl

Ga ook mee op bedevaart!