Veel mensen weten niet wat het betekent: de PCI. Graag leggen wij dit aan u uit in de artikel.

Door ontslag in financiële problemen? Is uw inkomen zodanig dat u moet kiezen tussen  het zwemabonnement voor uw dochtertje of die noodzakelijk nieuwe stofzuiger? Zijn uw gezondheid en de daarmee gepaard gaande kosten oorzaak van uw slapeloosheid?

Te midden van ons wonen dorpsgenoten die zo’n bescheiden inkomen hebben dat zij door zaken die zij niet in de hand hebben in financiële nood komen. U aarzelt om over uw problemen te spreken? Schaamte weerhoudt u? Denk niet dat alleen u en uw gezin te kampen hebben met problemen.

In de eerste plaats moet hulp gezocht worden bij de overheid maar niet altijd bieden onze sociale voorzieningen voldoende soelaas. Misschien kunt u dan eens aankloppen bij de PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Vanuit het christelijk geloof wil zij de medemens helpen waar dat nodig is, ongeacht geloof, ras of afkomst.

De PCI beheert vermogen dat in het verleden is opgebouwd uit nalatenschappen en giften van parochianen. Omdat grote discretie belangrijk is voor onze aanvragers, werkt de PCI in stilte en op de achtergrond. Maar altijd zal zij proberen snel en efficiënt hulp te bieden.

De Nederlandse overheid geeft een ieder recht op een bestaansminimum maar toch kunnen mensen soms tussen de wal en het schip terecht komen. Is dat voor u het geval? Laat het ons weten. Kent u iemand in uw omgeving die hulp nodig heeft, vertel dat er een PCI is die wellicht een helpende hand kan bieden.

Wilt u contact? Mail naar: pcilangeraar@rkgroenehart.nl of bel (0172) 60 44 48.