Als uw moestuin te veel groenten geeft om zelf te verwerken, is er de mogelijkheid om de groenten aan de voedselbank te geven. Een belletje op dinsdag naar ons secretariaat (0172) 60 21 30 waarna alles wordt opgehaald en naar de voedselbank gebracht. Op donderdag wordt alles dan uitgedeeld aan de mensen die, om wat voor reden dan ook, gebruik maken van de voedselbank. Bij voorbaat grote dank. Lang-houdbare levensmiddelen kunnen de hele zomer in de bank in het voorportaal van onze kerk worden gebracht. Ook dat wordt in dank aanvaard.