Tussen  Hemelvaart en Pinksteren vond  in wat voorheen dekenaat Het Groene Hart heette, de Pinsternoveen plaats, een negendaagse reeks van gebedsvieringen rond de Heilige Geest.

Ook onze parochiekern deed dit jaar weer mee. Het is altijd weer een feestje om te organiseren. De Pinksternoveen mag zich al die jaren verheugen in een grote schare trouwe bezoekers, die graag deze vieringen bezoeken. Tot onze grote verrassing was de kerk zeer goed gevuld met bezoekers uit zowel de Clara- als de Franciscusparochie. Omdat in onze kerk vier kinderen het Heilig Vormsel hebben ontvangen, waren ook zij van de partij. Met fakkels in de hand voerden zij het vuur van Pinksteren de kerk in. Ze namen lezingen en voorbeden voor hun rekening en hadden zo een wezenlijk aandeel in de viering. En wat werd er gevierd en meegebeden. De verbinding tussen de deelnemende kernen werd gesymboliseerd door het verbinden van kleurige ringen, die als een steeds langer wordende keten meeging naar de volgende kerk.

Na afloop was iedereen het erover eens: dit was een feestje om mee te maken. Koor Revival verzorgde de zang en bood ook liedjes die goed meegezongen konden worden door de kerkgangers. De dames van de koffie, die waren uitgegaan van een lager bezoekersaantal, werkten zich in het zweet om iedereen na afloop van koffie te voorzien. De bezoekers kregen tot slot nog een potlood mee, met daaromheen gewikkeld de lezing die we in de viering gebruikten. Zo kan iedereen nog eens terugdenken aan deze prachtige, sfeervolle viering, die misschien, net als het verhaal in de viering, zijn sporen bij de bezoekers heeft nagelaten.