pastoraatgroeplr1

Op 13 juni had Harry van der Hoorn zijn laatste pastoraatsgroepvergadering. Na 8 jaar, 2x een termijn van 4 jaar, heeft Harry afscheid genomen. In deze 8 jaar hebben veel veranderingen plaatsgevonden, wisselingen van leden van het pastorale team, verandering van Regenboogfederatie naar Clara en Franciscus federatie, nieuwe kerktijden en nog veel meer. Harry heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd door mee te denken en mee te doen. Harry heel hartelijk dank voor je inzet het meedenken over het wel en wee van het pastoraat in onze parochiekern.