Ieder jaar krijgen we een nieuwe Paaskaars. De kaars van het afgelopen jaar geven we dan weg aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Ook dit jaar hebben we iemand gevonden en blij gemaakt met deze kaars.

Op woensdag 7 juni zijn de kinderen van groep 8 van de scholen uit Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat op Kerkentocht geweest. Zij hebben 6 kerken bezocht, waaronder onze kerk. Met een leuke speurtocht door de kerk zijn zij meer te weten gekomen over onze kerk en onze tradities.

In de maand juni gaan we ook met alle koren om de tafel zitten om het zangrooster te maken. Maar blijven er nog wel koren over? Andante krimpt en is hard op zoek naar aanvulling van hun koor. Flos Campi heeft ook dringend nieuwe leden nodigen en Allegro is nog hard op zoek naar een organist/dirigent. Dus het zangrooster geeft nog al wat problemen maar heeft onze aandacht en hopelijk gaat het allemaal goedkomen.

Het pastoraal team heeft een nieuw concept beleidsplan gemaakt. Wij hebben ons over dit plan gebogen en onze op- en aanmerkingen op dit plan doorgegeven aan het team. Dit wordt vervolgd.

Er moet dus nog wel wat geregeld worden voordat ook wij kunnen gaan genieten van de vakantieperiode.

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

De pastoraatgroep