Tijdens de viering van zaterdag 10 juni heeft de PCI (Parochiële Caritas Instelling) een bedrag   van €126,10 opgehaald.

Onze hartelijke dank hiervoor.

 

Namens de PCI leden:

Ina Tersteeg voorzitter
André Bos secretaris
John Akerboom penningmeester
Petra van de Berg lid
Truus Hassing-van Tol lid