De KIK club. (kinderen in de kerk)

In de parochiekern Nieuwveen/Zevenhoven gaan wij in het nieuwe schooljaar starten met een kindercatechese-club, de KIK-club. Drie parochianen hebben zich spontaan aangemeld met het verzoek om meer kinderwerk te mogen opzetten. Wat een geschenk uit de hemel.

In samenwerking met de pastoraatgroep hebben zij besloten in het nieuwe schooljaar te gaan starten met de KIK-club. De club is bedoeld voor de kinderen die zitten in groep 5, 6 en 7 van het nieuwe schooljaar. Van november tot en met mei zal de club 8 keer bij elkaar komen:

7 november Sint Maarten
4 december Sinterklaas
19 december Kerstmis
9 januari Driekoningen
6 februari Carnaval
27 maart Pasen
8 mei Hemelvaart en Pinksteren
29 mei Maria

De avonden zijn van 18.45 uur tot 20.00 uur in de Orangeriezaal van de r.k kerk in Zevenhoven/Noordeinde.

Wij gaan via het secretariaat proberen alle adressen met kinderen in die leeftijd aan te schrijven. Ondertussen zijn wij met elkaar bezig een mooi programma in elkaar te zetten waardoor de kinderen meer mogen gaan leren over het geloof in God, heiligen, de kerk. Met leuke uitleg, spel en crea hopen wij volgend schooljaar te starten met de eerste groep kinderen.

Mocht u in september nog geen brief gehad hebben, belt of mailt u dan met diaken André van Aarle. Telefoon 06-21693267 email: diakenvanaarle@rkgroenehart.nl