Sinds kort is in Langeraar Gert van der Pijl toegetreden tot de BCP (Beheercommissie Parochiekern). Gert stelt zich graag aan de parochianen voor: “Ik ben geboren en getogen Langeraarder. Mijn vrouw en ik hebben in 1981 de slagerij van mijn vader overgenomen. Na 33 jaar slager in ons dorp te zijn geweest hebben wij besloten de zaak te sluiten omdat er geen opvolging was, waardoor wij tijd kregen voor andere zaken. Zo werd ik gevraagd om plaats te nemen in de BCP toen Ad van Velzen stopte. Omdat ik het heel belangrijk vind dat onze mooie kerk voor het nageslacht behouden blijft heb ik besloten om mij daarvoor in te zetten. De BCP is namelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk en ook de pastorie, het Koetshuis, de begraafplaats, de Oude Kleuterschool enz. In de komende jaren zal er aan de kerk veel onderhoud verricht moeten worden, daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.”