Tijdens de vastentijd hangen er mooie paarse doeken links en rechts van het altaar. Die we, na heel veel jaren niet
gebruikt in de kast te hebben gelegen, weer in gebruik hebben genomen. Het leek een goed idee om na de vasten met
het Hoogfeest van Pasen, als de kerk mooi en uitbundig versierd is de doeken te vervangen door witte doeken met een
mooie bloesemtak er op. Symbool van de lente, symbool van het nieuwe leven, symbool van de verrijzenis. Zo’n Idee is mooi, maar we hebben gelukkig ook vrijwilligers die de doeken dan naaien en beschilderen. Het is een succes, want
iedereen die in de kerk is geweest sprak er zijn lof over uit. Geweldig bedankt Rie en Leo voor het werk dat jullie hebben geleverd voor een prachtig priesterkoor, ter meerdere eer en glorie van onze mooie eredienst. En natuurlijk ook de dames van de bloemengroep bedankt die voor de uitbundig versierde zijkapel en daarna voor het priesterkoor weer hard hun best hebben gedaan. De combinatie van bloemen en de mooie doeken overtrof alle verwachtingen.
BCP
mooie-versiering