De parochie H. Clara zoekt vanwege het aftreden van de huidige functiehouder een bestuurslid voor de functie Vrijwilligers & Communicatie.

Kijk HIER voor uitgebreide informatie over het parochiebestuur en over de vacature.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vicevoorzitter van het parochiebestuur, de heer Wim Schildwacht (mail wschildwacht@kpnplanet.nl, tel. 0172-603654 of 06-53240895).