De processie van St. Liduina in Schiedam, voor het eerst gehouden in 2015,  krijgt een vervolg. Op zondagmiddag 21 mei aanstaande zal opnieuw een processie met de relieken van de heilige Liduina door de straten van Schiedam trekken.

De feestdag begint om 10.30 uur met de Hoogmis in de Sint Liduinabasiliek. Aansluitend is er koffie en thee in parochiezaal De Wilgenburg.

Om 13.15 uur is er in de basiliek een gebedsdienst, ter inleiding op de processie.

Vanaf 14.00 uur trekt de processie met de relieken van de heilige door de straten van Schiedam.

Halverwege de processie is er een korte gebedsdienst in de Grote Kerk, waar de heilige Liduina tijdens haar leven heeft gebeden en waar haar grafkapel is geweest.

De processie komt circa 15.30 uur weer aan bij de basiliek. Na een eenvoudige maaltijd wordt de feestdag om 16.45 uur afgesloten met de Vespers in de basiliek.

U bent van harte welkom.