Dit jaar hebben we gedurende de hele Vastenperiode aandacht gevraagd voor de uiterst moeilijke situatie van mensen in San Salvador, de hoofdstad van El Salvador in Midden Amerika.

Door de aanhoudende dreiging van rivaliserende bendes is de bewegingsvrijheid van gewone mensen uiterst beperkt. Verschillende katholieke organisaties organiseren indoor-activiteiten op scholen en in ontmoetingscentra waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen richting vredelievend gedrag.

Met een Vastenmaaltijd, een wandeltocht en collectes achter in de kerk hebben we u geïnformeerd over de situatie in El Salvador en hebben uw bijdrages voor dit doel ingezameld. Op het moment van het schrijven van dit stukje was al meer dan 800 euro opgehaald. Wie weet halen we de 1000 euro wel! Daar zijn we heel blij en dankbaar voor.

Namens alle mensen die in El Salvador nu meer kans hebben op een normaal leven heel hartelijk dank,

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Nieuwkoop