Deze maand geen gezinsviering in onze parochiekern. Zondag 18 juni zijn we er weer.

Werkgroep GezinsVieringen Nieuwkoop.