De Bijbel is rijk aan verhalen, maar hoe vertaal je dat voor een breed publiek naar deze tijd? Uit Leimuiden en omstreken zijn zeventig mensen de uitdaging aangegaan om het Johannes evangelie met muziek en tekst op eigentijdse wijze vorm te geven. Op 8, 9 en  14 april zijn de uitvoeringen van de ‘Johannes’ te zien op drie locaties in Rijnsaterwoude en Leimuiden: in de Sint Jan (8 april 20.00 uur), de Woudse Dom (9 april 15.00 uur) en de Dorpskerk (14 april 20.00 uur). Nieuwe en oude muziek wisselen elkaar af.

 De Johannes betrekt het hele leven, mooie en moeilijke kanten. Het mooie begint met het licht dat in de wereld komt en de bruiloft te Kana. Het moeilijke in de tijd dat Johannes het Bijbelboek schreef (eind 1ste eeuw)  is dat er veel mensen afhaakten van het geloof. Ze waren teleurgesteld. Als Jezus de Messias is: waarom gaan er overal nog mensen dood? Was Jezus wel de echte Messias? Dominee Piet van Midden, de schrijver van het stuk heeft de verschillende gevoelens van verwachting en teleurstelling verwerkt in deze geactualiseerde ‘Johannes’ en probeert met zijn teksten een brug te slaan naar het heden.

 e Johannes wordt uitgevoerd onder muzikale leiding van Theo van der Hoorn door een groot projectkoor van 70 mensen en een instrumentaal ensemble.

 Dirigent Theo van der Hoorn: “We zijn nu in de laatste fase van de repetities en het plezier van samen muziek maken door een heel gemêleerde groep mensen is ook deze keer weer een prachtig verbindend mirakel. Dat gaat zeker ook het publiek raken.”

 Een dramagroep verbindt de liederen met de teksten. Tussendoor kunt u meezingen met samenzangliederen. De muziek is gearrangeerd door Gerard van Amstel.

 Voor info (tel. 0172 701081) en kaartreservering  (entree 5 euro): info@passieleimuiden.nl

Kaartverkoop: Gemakswinkel, Leimuiden.