Afgelopen paar maanden is het een komen en gaan van diverse personen geweest. Als eerste is Ad van Velzen per 1 januari 2017 gestopt als voorzitter van de BCP. Tot nader bericht worden de taken van voorzitter door Ton Akerboom overgenomen. Verder is na jaren van trouwe dienst de heer Jan Hoogervorst als koster gestopt. Zowel Ad als Jan willen wij op deze plaats bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren.

Gelukkig komen er ook weer mensen bij om onze parochiekern op diverse plaatsen te ondersteunen. Zo is Gert van der Pijl sinds kort toegetreden als lid van de BCP. Daarnaast hebben zich nog diverse personen gemeld om als koster te gaan assisteren bij de diverse vieringen doordeweeks en in de weekenden. En er zijn nog meer vrijwilligers die mogelijk geïnteresseerd zijn om hun tijd beschikbaar te stellen aan de parochiekern. Om onze parochiekern ook in de toekomst leefbaar te houden is er weer nieuwe aanwas nodig. Er zijn diverse personen waarvan in de komende periode hun termijn van aanstelling verloopt, ook voor hen wordt naar vervanging gezocht. Dus schroomt u niet en meldt u zich bij de BCP, pastoraatgroep of secretariaat en u hoort van ons!