Goede Vrijdag is er om 15.00 uur de Kruisweg. Het is de intentie om de Kruisweg te lopen in het Adrianusbos achter de kerk. Iedereen is van harte welkom mee te lopen: kinderen, jongeren en ouderen. Het pad langs de staties is begaanbaar voor een rolstoel of rollator. Voor mensen die anderszins minder mobiel zijn, zullen we zorgen voor een stoel of een bank. Neem als u/je wilt een bloem mee voor de kruishulde. Bij slecht weer zal de Kruisweg in de kerk worden gelopen.