Op 20 februari tijdens het jaarlijks kosteroverleg namen wij afscheid van Jan Hoogervorst als koster. Jan heeft zich in 22 jaar trouwe dienst bewezen als man waar je van op aan kon. Hij haalde in zijn afscheidswoordje aan, dat hij voor het kosteren nog bij Kees Klein in de leer was geweest. Piet Sassen nam afscheid als weekendkoster, maar blijft zijn overige taken doen voor onze parochiekern. Twee mensen die van onschatbare waarde waren en zijn. Uit dankbaarheid kregen beiden een bloemetje aangeboden namens onze parochiekern van de H. Adrianus.