jozef2De H. Jozef, in de eucharistische gebeden aangeduid met bruidegom van Maria, heeft niet de plek die Maria heeft. Hij is op de achtergrond. Maar zijn rol in het leven van Maria en Jezus is groter dan wij kunne vermoeden. God heeft hem duidelijk naar Maria gestuurd. Zijn dag in de kerk is 19 maart. Maar dit jaar is dat een zondag.

Wij willen hem daarom met de gehele wereldkerk eren op maandag 20 maart.

In de H. Adrianuskerk is die dag om 19.00 uur is er een plechtige eucharistieviering met alle leden van het pastoraal team.

Sluit u zich aan en laten wij als gelovigen in deze parochiefederatie ons voeden door de Eucharistie!

Allen welkom.