De letters M.O.V. staan voor Missie, Ontwikkeling en Vrede.

De werkgroep probeert de missiegedachte, de ontwikkelingssamenwerking en het vredeswerk te propageren en te stimuleren. Gedurende het kerkelijk jaar wordt aandacht gevraagd en actie gevoerd voor projecten in de Derde Wereld en voor een vreedzame samenleving, veraf en dichtbij.
Bewustwording, vooral via publicaties op het bord achterin de kerk, is een belangrijke doelstelling.

In de loop van het kerkelijk jaar worden gedurende een aantal weken acties gevoerd voor kleinschalige projecten van Aan woordenlijst toevoegen en Vastenaktie.
Ook aan Memisa, MIVA, de Week van de Nederlandse Missionaris, Wereldmissiemaand, de Vredesweek en aan inzameling van oud gereedschap wordt aandacht besteed.

De werkgroep MOV bestaat uit Jos Schalkwijk en Jessica Wagenaar.
Zij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar samen met de MOV-groepen van de federatie.
Nieuwe leden met belangstelling voor ontwikkelingswerk in de Derde Wereld en Vrede zijn van harte welkom!