Fijn dat er zoveel mensen aanwezig waren op de pastorale raad, er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Diaken Van Aarle sprak over het thema ‘Lichtpunten’. Mensen zijn in beweging zo ook de kerk. Het is makkelijk te zeggen wat er allemaal fout gaat, maar de kerk van vroeger is anders dan nu. Dit is niet erg maar juist vruchtbaar en goed. Daarna kregen we 2 minuten de tijd om na te denken over lichtpunten. Enkele reacties: vele enthousiaste vrijwilligers, familiecatechese project ‘Het Anker’, goede contacten met school, gespreksgroepen, fijn dat mensen mee kunnen denken en doen in een avondwake en het opstarten van een nieuw koor. Het was een waardevolle avond.

Opmerking van de avond: Alles wat je aandacht geeft groeit.