De Actie Kerkbalans is nog volop aan de gang. Ook langs deze weg hopen wij dat u ons niet vergeet. Uw financiële bijdrage, hoe klein of groot ook, is van harte welkom. Zoals Diaken Andre van Aarle al opmerkte: Kerk en geld, geloof en financiën, het zijn geen gemakkelijke onderwerpen, maar wel van belang voor het voortbestaan van de geloofsgemeenschap.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

De Beheercommissie