Op zaterdagavond na de viering die voor die avond naar 6 uur was verplaatst werden twee mensen eens extra in het zonnetje gezet. Het waren Elleke en Leo van Klink die beiden de pastoors de Korte penning mochten ontvangen, met bijbehorende envelop, zoals de pastoors dat jaren geleden hadden vastgelegd. Uiteraard ontbrak ook het bloemetje niet. Zonder alle andere vrijwilligers te kort te doen kunnen we wel stellen dat we hier met een voor de kerk wel zeer actief echtpaar te doen hebben. Denk maar aan voorbereiding 1e Heilige Communie, voorbereiding Vormsel, dirigente van Flos Campi, de werkgroepen kinderwoorddienst, gezinsvieringen, mooie schilderstukken in de kerk, kindje wiegen, collectanten  en nog veel andere zaken waar Leo en/of Elleke zich mee bezig houden.

Wij vonden het voor dit jaar wel een terechte keus. Heeft u iemand op het oog die in aanmerking kan komen voor de erepenning, dan horen wij dat graag van u.

de BCP

foto1

Een bijzonder moment. 

Zaterdag 4 februari zaten we, zoals elke week, in de kerk. Een uur eerder dan gewoonlijk op zaterdagavond, want het was de jaarlijkse Vrijwilligersviering en er moest na afloop nog gegeten worden. Tijdens deze viering wordt elk jaar de Pastoors de Korte penning uitgereikt aan een van de vele vrijwilligers die onze Parochie rijk is. Dit jaar zouden er zelfs twéé penningen uitgereikt worden…..
Heel bijzonder dat wij sámen deze onderscheiding in ontvangst mochten nemen.  Wat we doen voor/in de kerk, doen we graag. We hopen er nog heel lang mee door te mogen gaan. Dat het zó gewaardeerd wordt dat we de Pastoors de Korte penning uitgereikt kregen doet ons goed. Hartelijk dank hiervoor!
We zien het als een eer en hebben de penningen, die zo mooi samen in een doosje passen, een ereplaats gegeven in ons huis.

Leo en Elleke van Klink