Taizé-viering zondag 5 maart in de Hervormde kerk.
De eerste taizé-viering van 2017 is op zondag 5 maart om 18.30 uur in de Hervormde kerk aan het Reghthuysplein.
Het thema is ‘verschijningen’. In de vorige diensten ging het over verschijningen van God aan Abraham en Jacob.
De voorganger is ds. Henk-Jan Prosman. Muzikale medewerking: muziekgroep o.l.v. Saskia ten Have.
Voor ondersteuning van de gemeentezang zorgen de ‘Wegerifcantorij’ en een Zanggroep van de Gereformeerde kerk.
Voorbeden kunt u noteren in het boek, dat in de hal van de kerk op een tafel ligt.
Een uur voor de viering, dus om 17.30 uur, bent u welkom om de liederen in te zingen.
Na de viering zal er koffie en thee zijn en kunnen we elkaar ontmoeten.
De dienst heeft een sterk oecumenisch karakter, zoals de vieringen in Taizé (Frankrijk) ook worden gekenmerkt. Zingt u mee?

U bent van harte welkom!