Het kinder- en tienerkoor uit Leimuiden en Rijnsaterwoude bestaat 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het koor een naam gekregen: AKKOORD.
Een akkoord bestaat uit meerdere noten tegelijk. Je krijgt of maakt een akkoord dus niet alleen. Daarvoor moet je met meerderen zijn. Het maakt daarbij niet uit wat/hoe of wie je bent. Iedereen is belangrijk! Kinderen, tieners in het koor….maar ook de mensen in de kerk. Hoe meer mensen, des te voller het akkoord.
Met Palmpasen, op 9 april 2017 om 11.15 uur, vieren wij het 40-jarig jubileum met een feestelijke viering en aansluitend een reünie. Dit vindt plaats in de St.Jan de Doper kerk.

Leden, oud leden en parochianen zijn welkom. 40 jaar is een hele tijd en het is niet eenvoudig om alle oud-leden te benaderen. Iedereen kan zich tot 1 maart aanmelden voor de jubileumviering-/reunie via het e-mailadres akkoord40jaar@outlook.com.

Graag bevelen wij ook de facebook pagina ‘40 jaar kinder- en tienerkoor Leimuiden/Rijnsaterwoude’ bij u aan die voor deze gelegenheid speciaal is aangemaakt.