Chris-Levi-Sophie en Ilse hebben het H. Vormsel ontvangen.

vormelingen-28-januari-2017Wij hebben nog een bijeenkomst na het Vormen, daarna gaan de Vormelingen helpen bij de Soberheidsmaaltijd op 17 maart in de Orangerie en de afsluiting de Vuurdoop in Rotterdam.