img_4194Zaterdag 21 januari jl. werd ook in de federatie H. Clara en H. Franciscus om 13.00 uur met het luiden van de kerkklokken het startschot gegeven aan de Actie Kerk Balans 2017. In de Adrianuskerk te Langeraar werd, hoe toepasselijk met ijs op de slootjes, door oud Elfstedentocht (1985) winnares Leny van den Hoorn het luiden ingeschakeld. De kathedraal van de Rijnstreek was even voor vijf minuten ludiek aanwezig. Diaken A. van Aarle vroeg aan Leny in zijn woordje wat zij allemaal heeft moeten doen en laten in die tijd om een Elfstedentocht te kunnen winnen. Voor haar was dat vooral schaatsen tussen de mannen, want vrouwen waren er dertig jaar geleden nog niet zo veel. Met het woord enthousiasme maakte Van Aarle een sprongetje naar het heden. “Enthousiasme komt uit het Grieks en letterlijk vertaald “in God zijn” en daardoor helemaal in vuur en vlam staan. Of dat nu voor de sport is, maar dat mag je natuurlijk ook bij de kerk zijn. Geef aan je kerk, waar je ook woont, ook als je wat meer afzijdig van de kerk bent, laat de kerk een goed doel zijn!”. (inluidmoment en speech kunt u HIER beluisteren). Na zijn speech voltrok Leny de laatste handeling door de vlag van de Actie Kerkbalans te hijsen. Enthousiast wappert deze in de stevige winterwind. Na het maken van een groepsfoto gingen ook de vrijwilligers van het wijkcontact enthousiast op pad  met de tasjes die al waren klaar gezet. De inhoud van deze tasjes spreekt voor zich! Uiteraard de bekende enveloppen die u waarschijnlijk al heeft ontvangen en hopelijk direct een bedrag heeft overgemaakt!