Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel d.m.v. de Interkerkelijke Ledenadministratie SILA. Dat betekent dat de parochie adreswijzigingen en dergelijke doorkrijgt via de gemeente.
Vorig jaar nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde maakt aan deze administratie.
3-februariVoor ons als parochie heeft dat grote gevolgen omdat het dan onmogelijk wordt om goed bij te houden wie er verhuist of overlijdt. Zoals u waarschijnlijk zult begrijpen, kan dit voor ons, maar ook voor de betrokkenen vervelende gevolgen hebben.
Voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. Dat betekent dat u kunt reageren op dit voornemen, dat u uw mening daarover kunt geven.
Als parochie willen we u graag vragen van deze mogelijkheid gebruik te maken.We hebben daar niet veel tijd meer voor; op 3 februari sluit deze internetconsultatie.
Meer informatie daarover, en ook hoe u kunt reageren, vindt u in dit document (aanklikken).
We hopen dat u van deze consultatie massaal gebruikmaakt.
internet-consultatie